Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS na akci: „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova- Kubešova- rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2020 11.12.2020 09:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN 2,3 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 17.12.2020 10:00
III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
podlimitní Zadáno 13.11.2020 09.12.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 IX
nadlimitní Zadáno 10.11.2020 14.12.2020 09:00
Úspory energií 2020
podlimitní Zadáno 10.11.2020 17.12.2020 10:00
TDS na akci:„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2020 04.11.2020 11:00
SPŠ a SOU Pelhřimov – objekt dílen Kamenice nad Lipou – úspory energií – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2020 16.10.2020 12:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - objekt dílen na ul. Kulturní - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2020 12.10.2020 13:30
Veřejná zakázka malého rozsahu na servisní podporu programového vybavení Jízdní řády v prostředí Objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020
Projektová dokumentace – úspory energií 2020
podlimitní Zadáno 06.10.2020 26.10.2020 10:00
Nákup 10 000 ks PrimeStore MTM - odběrová souprava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2020 01.10.2020 12:00
Projektové dokumentace k projektům na podporu biodiverzity III
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 21.10.2020 12:00
Nákup 20 000 ks odběrových setů pro odběr vzorku pro PCR vyšetření COVID19
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 10.09.2020 13:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 21.09.2020 10:00
Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
podlimitní Zadáno 02.09.2020 13.09.2020 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016