Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 11.09.2012 12.09.2012 10:00
Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
nadlimitní Zadáno 16.05.2012 17.05.2012 10:00
Úklidové služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 09.05.2012 10.05.2012 10:00
Propagační předměty
nadlimitní Zadáno 29.04.2012 30.04.2012 09:00
Zajištění cateringových služeb
nadlimitní Zadáno 29.04.2012 30.04.2012 09:00
Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
nadlimitní Zadáno 18.03.2012 19.03.2012 11:00
Zajišťování prezentace Kraje Vysočina s účastí promoteamu na kulturních, sportovních a společenských akcích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2012 15.02.2012 16:00
Zajištění kopírovacích služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2012 03.01.2012 10:00
PRODUKTY MICROSOFT SELECT PLUS
nadlimitní Zadáno 08.09.2011 09.09.2011 10:00
Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 07.07.2011 08.07.2011 10:00
Dodávka, implementace, údržba a podpora systému ERP pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 17.05.2011 18.05.2011 09:30
Personální informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2011 25.02.2011 12:00
Vybudování síťové infastruktury
nadlimitní Zadáno 13.02.2011 14.02.2011 10:00
Poskytování služeb v oblasti jazykových korektur ČJ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.12.2010 27.12.2010 16:00
Centrum popularizace vědy Vysočina
nadlimitní Zadáno 06.07.2010 07.07.2010 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016