Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění TDS na akci: "PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.03.2020 05.03.2020 15:00
Technický dozor stavebníka 2020 III
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 06.04.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 IV - "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 11:00
Technický dozor stavebníka 2020 V - "Transformace Domova Kamélie III. - Jihlava Pávov"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2020 06.03.2020 11:00
Konzultační a poradenské služby pro evropskou legislativu upravující přeshraniční služby eHealth
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 15:00
„Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
„Kraj Vysočina – koordinační plán veřejných prostranství (akcí), budov veřejné správy v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
Technický dozor stavebníka 2020 II - „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen “
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 20.02.2020 11:00
II/128 Pacov - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 04.03.2020 10:00
Centrální systém dispečinku
podlimitní Zadáno 06.02.2020 24.02.2020 12:00
Technický dozor stavebníka 2020 I
nadlimitní Zadáno 04.02.2020 19.03.2020 10:00
II/354 Petrovice - Hlinné, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 11.02.2020 12:00
Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč
podlimitní Zadáno 23.01.2020 27.02.2020 12:00
II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 28.01.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016