Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření funkcí Portálu kulturního dědictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2019 19.12.2019 12:00
Pacov - propojení budovy MěÚ a nádraží ČD Pacov optickým vláknem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2019 18.12.2019 08:00
Domov Ždírec - pracoviště Jihlava
nadlimitní Zadáno 13.12.2019 05.03.2020 10:00
eMeDocS - úprava komunikačních uzlů ISAC GW
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2019 12.12.2019 14:00
Správa pojištění
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 10.12.2019 13:00
Zpravodaj a Věstník
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2019 13.12.2019 09:00
Tisk knihy "Vysočina příroda a krajina"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 13:00
Výpočetní technika 181
nadlimitní Zadáno 28.11.2019 09.12.2019 10:00
Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 13.11.2019 10.01.2020 10:30
Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů
nadlimitní Zadáno 12.11.2019 24.01.2020 10:00
Optické datové propojení příspěvkových organizací Kraje Vysočina ve městě Humpolec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 22.11.2019 10:00
II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 15.11.2019 12:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.10.2019 24.10.2019 09:00
Formulářové řešení pro eDotace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2019 23.10.2019 08:00
Zajištění kopírovacích služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2019 21.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016