Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben
podlimitní Zadáno 21.07.2017 23.10.2017 12:45
Datové linky ROWANet
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Humpolec
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Telč
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Velká Bíteš
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Propagační předměty 007
nadlimitní Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 11:30
Dodávka monitorovacích zařízení - projekt Monitoring cyklistů a pěších v rámci páteřní sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 17.07.2017 11:00
Část II: Fotoelektrický jev
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST III: ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST IV. Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
Část I: ZOBRAZENÍ ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Propagační předměty 006
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 10.07.2017 09:00
„Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 28.06.2017 11:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 04.05.2017 29.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016