Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk sebevzdělávacího časopisu č. 2 pro projekt Přírodní a technické obory – Výzva pro budoucnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2015 04.05.2015 12:00
Nákup počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 15.05.2015 10:00
On-line vyjádření k sítím, vč. technické podpory a zajištění provozu služby
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 28.04.2015 10:00
Posílení krajské optické páteřní sítě ROWANet - využití chrániček v majetku Kraje Vysočina podél silnice II/602
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 29.04.2015 12:00
Bezpečnostní dahsboard - III. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 06.03.2015 10:00
Tisk sebevzdělávacího časopisu pro projekt Přírodní a technické obory - Výzva pro budoucnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2015 23.01.2015 12:00
Zpravodaj a Věstník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2014 09.12.2014 12:00
Rozšíření optické metropolitní sítě v Chotěboři
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2014 14.01.2015 12:00
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2014 03.12.2014 09:00
Chytré kiosky - Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2014 10.11.2014 12:00
Aktualizace digitální mapy sítě pozemních komunikací Global Network pod dobu pěti let
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2014 23.10.2014 08:00
Servis klimatizační technologie Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2014 22.10.2014 13:00
Variantní připojení Policie ČR - Dálniční oddělení Velký Beranov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 22.10.2014 12:00
Portál digitálního kulturního dědictví
podlimitní Zadáno 24.09.2014 20.10.2014 13:00
Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 11.09.2014 03.11.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016