Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propagační předměty
nadlimitní Zadáno 01.04.2014 02.04.2014 09:00
Pomocník vykazování diagnóz
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2014
Překladatelské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2013 25.11.2013 08:30
Systémová podpora softwarových produktů Esri
podlimitní Zadáno 29.09.2013 30.09.2013 14:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
nadlimitní Zadáno 08.09.2013 09.09.2013 13:00
Pronájem telefonní ústředny Krajského úřadu Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 06.09.2013 13:00
Pořízení nástroje pro elektronické zadávání veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
nadlimitní Zadáno 20.06.2013 21.06.2013 09:00
Pronájem šedého optického vlákna
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 05.04.2013 12:00
Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku
nadlimitní Zadáno 24.03.2013 25.03.2013 10:00
Zpravodaj a Věstník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2013 06.02.2013 09:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 11.09.2012 12.09.2012 10:00
Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek
nadlimitní Zadáno 16.05.2012 17.05.2012 10:00
Propagační předměty
nadlimitní Zadáno 29.04.2012 30.04.2012 09:00
Zajišťování prezentace Kraje Vysočina s účastí promoteamu na kulturních, sportovních a společenských akcích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2012 15.02.2012 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016