Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 224
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 10:00
Výpočetní technika 223
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 10:00
Výpočetní technika 222
nadlimitní Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 10:00
Koordinátor BOZP II/602 Jihlava – JV obchvat
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 02.07.2020 12:00
Technický dozor stavebníka II/602 Jihlava – JV obchvat
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 02.07.2020 12:00
Evaluace úrovně rozvoje kompetencí a gramotností žáků, mapování postojů žáků a vnímání změn v reálné výuce v rámci projektu I-KAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 07.07.2020 11:00
Nové webové stránky Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2020 10.07.2020 09:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021
nadlimitní Hodnocení 14.06.2020 21.07.2020 11:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021
nadlimitní Hodnocení 14.06.2020 21.07.2020 09:00
Výpočetní technika 221
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
Výpočetní technika 220
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
ZZS KV – vybavení lezecké stěny II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 10:00
II/403 Jestřebí - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 12:00
Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1. NP pavilonu U - PDSP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
ZZS KV – nábytkové vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016