Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Oprava střešní krytiny tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 05.06.2017 11:00
Restaurátorské práce - plastiky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2017 22.05.2017 15:00
Vypracování projektové dokumentace na akci: Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce skladu č.p.1960
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 29.05.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace na akci: Nemocnice Pelhřimov – Stavební úpravy budovy č.p.710
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 29.05.2017 13:00
Odborné služby v oblasti rovných příležitostí II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2017 19.05.2017 00:00
Část I. - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část I. - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II. - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II - dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 10.07.2017 11:00
„Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 28.06.2017 11:00
Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
podlimitní Zadáno 17.05.2017 08.06.2017 12:00
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava podlahy v tělocvičně na gymnáziu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 11:00
Dětský domov Senožaty - Zateplení spojovací chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››