Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Datový model a informační základna - Paliatr Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018
Dodávka knižního skeneru
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 09.07.2018 12:00
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 13:00
Odvedení povrchových vod na stavbě II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 10.05.2018 11:00
II/357 Dalečín - Unčín, PD
podlimitní Zadáno 19.04.2018 09.05.2018 13:00
Část 2 - Bezpečnostní infrastruktura
nadlimitní Zadáno 16.04.2018 26.06.2018 11:00
Část 3: Aplikační monitoring
nadlimitní Zadáno 16.04.2018 26.06.2018 11:00
Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - infrastruktura 2
nadlimitní Zadáno 16.04.2018 26.06.2018 11:00
Část 1 - Centrální nákup
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 2 - eLearning
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 3 - Elektronická řídící kontrola
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 4 - Facility management
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 5 - HelpDesk
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 7 - Nové služby procesního řízení
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - služby TCK
nadlimitní Hodnocení 04.04.2018 24.05.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016