Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část II: Fotoelektrický jev
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST III: ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST IV. Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
Část I: ZOBRAZENÍ ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Propagační předměty 006
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 10.07.2017 09:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci „ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 30.06.2017 13:00
Realizace expozic na hradě Roštejn
nadlimitní Zadáno 13.06.2017 31.07.2017 12:00
II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 12.07.2017 13:00
Vypracování projektové dokumentace na akci: Nemocnice Pelhřimov – Stavební úpravy budovy č.p.710
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 29.05.2017 13:00
Část I. - Dodávka elektřiny v hladině VN
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část I. - Dodávka zemního plynu (maloodběr)
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II. - Dodávka elektřiny v hladině NN
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Část II - dodávka zemního plynu (středoodběr a velkoodběr)
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 10.07.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016