Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČÁST III: ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
ČÁST IV. Reflexní ATR měřící nástavec k FTIR spektrometru Nicolet iS5
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 13:00
Část I: ZOBRAZENÍ ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 13.07.2017 11:00
Propagační předměty 006
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 10.07.2017 09:00
„Dodávka center obnovitelných zdrojů energie“
nadlimitní Zadáno 18.05.2017 28.06.2017 11:00
Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 04.05.2017 29.05.2017 10:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
1. A: Wi-Fi komponenty
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
2. B: Aktivní prvky
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
3. C: Firewall a proxy servery
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
4. D: Identity management (IDM)
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
5. E: Servery
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 22.05.2017 12:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
nadlimitní Zadáno 12.04.2017 08.06.2017 12:00
Převod databáze ERP systému Gordic GINIS z Oracle na Microsoft SQL
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.01.2017 30.01.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016