Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 24.02.2022 31.03.2022 09:00
II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba, okružní křižovatka
podlimitní Zadáno 23.02.2022 30.03.2022 10:00
Letní škola I-KAP II. v roce 2022 – zajištění ubytování, stravování a konferenčních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2022 08.03.2022 10:00
Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy - administrativní domek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 04.03.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 I
podlimitní Zadáno 15.02.2022 04.03.2022 10:00
Vybavení výpravy Kraje Vysočina na LODM 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2022 01.03.2022 10:00
Výpočetní technika 049
nadlimitní Zadáno 14.02.2022 25.02.2022 10:00
Koordinátor BOZP 02-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 28.02.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 02-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2022 11.03.2022 10:00
Projektová dokumentace – úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, budova A Křemešnická
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 24.02.2022 10:00
III/3494 Pavlínov - průtah
podlimitní Zadáno 07.02.2022 25.02.2022 11:00
III/34771 Humpolec – ul. Lužická
podlimitní Zadáno 03.02.2022 11.03.2022 10:00
Workshopy - využití moderních technologií a pomůcek ve výuce II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 17.02.2022 10:00
Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 18.02.2022 12:00
Dětský domov Jemnice – Napojení bytů na stávající ČOV Budkov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 02.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016