Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 3
nadlimitní Zadáno 16.08.2023 05.10.2023 23:59
Výpočetní technika 138
nadlimitní Zadáno 16.08.2023 04.09.2023 10:00
II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba
nadlimitní Zadáno 15.08.2023 22.09.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 VII
podlimitní Zadáno 15.08.2023 30.08.2023 10:00
Propagační předměty 092
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 10:00
Propagační předměty 091
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 10:00
Propagační předměty 090
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 10:00
Propagační předměty 088
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 10:00
Horácké divadlo Jihlava - Oprava garáží Gorkého 13
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 13.09.2023 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - Odstranění závad na heliportu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 08.09.2023 10:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - Rekonstrukce učebny a oken v kotelně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 21.08.2023 10:00
Kontroly tachografů autorizovaným metrologickým střediskem v Kraji Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 25.08.2023 12:00
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Rekonstrukce areálové kanalizace a dvora, Tovačovského sady
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2023 21.08.2023 10:00
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Modernizace učeben, ul. K Valše
podlimitní Zadáno 28.07.2023 17.08.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 2023 V
nadlimitní Zadáno 13.07.2023 15.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016