Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 – Aktivní prvky
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 19.05.2020 11:00
Část 3 – Firewall a proxy servery
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 19.05.2020 11:00
Část 5 – Servery
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 19.05.2020 11:00
Část 6 – Počítače
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 19.05.2020 11:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2020
nadlimitní Zadávání 08.04.2020
Technický dozor stavebníka II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 08.04.2020 12:00
Nákup 10000 ks ústenek s gumičkou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 07.04.2020 17:00
Nákup 5000ks ochranných masek na obličej
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 07.04.2020 16:00
TDS na akci "Nemocnice Třebíč - rekonstrukce výtahů v pavilonu U"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2020 07.04.2020 14:40
Nákup 20000 ks respirátorů KN95
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 07.04.2020 09:00
Nákup 10000 ks ochranných trojvrstvých roušek z nanomateriálu na jedno použití
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 06.04.2020 17:00
Zajištění TDS na akci: "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava kotelny na budově školy, Humpolec"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2020 06.04.2020 15:00
Zajištění TDS na akci:„Gymnázium Humpolec – oprava rozvodů vody“ a „Gymnázium Humpolec – oprava kotelny“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2020 06.04.2020 15:00
Nákup latexové rukavice vel. L 200 000 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 06.04.2020 13:00
Nákup 10 000 ks respirátorů KN95, třída FFP2
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 06.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016