Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka 2023 I
nadlimitní Zadáno 24.01.2023 24.02.2023 10:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - II
nadlimitní Zadáno 13.01.2023 27.02.2023 10:00
Rámcová dohoda na dodávku vybraných položek papírové hygieny 2023
podlimitní Zadáno 12.01.2023 13.02.2023 11:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb 2023
podlimitní Zadáno 12.01.2023 13.02.2023 11:00
Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu dle systému práce PRIDE na rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2023 20.01.2023 11:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce energocentra, DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2023 20.01.2023 10:00
BIM koordinátor Kraje Vysočina v roce 2023 - 2025
podlimitní Zadáno 10.01.2023 30.01.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 01-2023, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2023 18.01.2023 10:00
Nájem aplikačního firewallu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2022 23.12.2022 10:00
Nástroj pro provádění průzkumu trhu a přípravu veřejných zakázek na roky 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2022 08.12.2022 11:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XIX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2022 06.12.2022 11:00
Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 13.12.2022 10:00
Výpočetní technika 100
nadlimitní Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 XIII - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 11:00
SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 12.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016