Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice - rekonstrukce oken a podlah
podlimitní Zadáno 20.12.2018 22.01.2019 11:00
Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 20.12.2018 15.01.2019 10:00
Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 20.12.2018 15.01.2019 10:00
Veřejná zakázka na Výběr dodavatele letního oblečení na Hry IX.Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 23.01.2019 10:00
BOZP - Domov Jeřabina Pelhřimov - Objekt volnočasových aktivit
nadlimitní Zadáno 13.12.2018 02.01.2019 11:00
BOZP - Krajské komunitní a poradenské centrum
nadlimitní Zadáno 13.12.2018 02.01.2019 10:00
BOZP - Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce prosklených stěn Gyn.-por. pavilonu - 2019
nadlimitní Zadáno 13.12.2018 02.01.2019 10:00
II/602 Dvorce - most ev. č. 602-044, podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2018 07.01.2019 11:00
Zajištění činností technického dozoru na akci: Krajské komunitní a poradenské centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2018 20.12.2018 10:00
Výpočetní technika 130
nadlimitní Zadáno 10.12.2018 04.01.2019 10:00
Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina
nadlimitní Zadáno 07.12.2018 15.03.2019 10:00
Skuhrov - most, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 19.12.2018 11:00
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 14.12.2018 11:00
OA a HŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 19.12.2018 13:00
Servisní smlouva datový sklad
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2018 04.12.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016