Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka 2021 VIII
nadlimitní Zadáno 21.12.2021 25.01.2022 10:00
III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 17.01.2022 10:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu od roku 2022
nadlimitní Zadáno 07.12.2021 13.01.2022 10:00
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 17.12.2021 10:00
II/352 Sázava – opěrná zeď, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 05.01.2022 10:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 23.11.2021 11:00
Výuka anglického jazyka
podlimitní Zadáno 26.10.2021 12.11.2021 10:00
BOZP - Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť
nadlimitní Zadáno 26.10.2021 12.11.2021 10:00
Transformace Domova Háj IV. - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 14:00
BOZP - Gymnázium Chotěboř - oprava střechy
nadlimitní Zadáno 14.10.2021 27.10.2021 10:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2022 II
nadlimitní Zadáno 12.10.2021 15.11.2021 09:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2021 – Výběrová oblast č. 1, podoblast č. 1
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 01.11.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2021 – Výběrová oblast č. 1, podoblast č. 2
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 01.11.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2021 – Výběrová oblast č. 1, podoblast č. 3
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 01.11.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2021 – Výběrová oblast č. 2, podoblast č. 1
nadlimitní Zadáno 08.10.2021 01.11.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016