Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP 2023 VI
podlimitní Zadáno 13.07.2023 31.07.2023 10:00
Vzdělávání v projektu Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 11.07.2023 18.08.2023 10:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen
podlimitní Zadáno 10.07.2023 19.09.2023 10:00
Hrad Kámen - revitalizace objektu
podlimitní Zadáno 30.06.2023 04.09.2023 10:00
Společné datové prostředí – CDE a elektronický stavební deník
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 05.09.2023 09:00
Most 602-040 a Mosty 602-041 a 042 - Opatření pro zajištění průjezdu NTK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2023 17.07.2023 10:00
Úspory energií 2023 – projektové dokumentace
podlimitní Zadáno 20.06.2023 14.07.2023 10:00
Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2024
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 14:00
Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2024
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 14:00
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť - 3.NP
podlimitní Zadáno 13.06.2023 20.07.2023 10:00
DD Nová Ves u Chotěboře - Oprava oken
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 26.06.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 V
podlimitní Zadáno 05.06.2023 26.06.2023 10:00
Kybernetická bezpečnost KV_Software 2
nadlimitní Zadáno 01.06.2023 10.07.2023 09:00
Technický dozor stavebníka 2023 IV
nadlimitní Zadáno 31.05.2023 10.07.2023 10:00
Nemocnice Třebíč – Parkovací dům
nadlimitní Zadáno 30.05.2023 28.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016