Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájem aplikačního firewallu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2022 23.12.2022 10:00
Nástroj pro provádění průzkumu trhu a přípravu veřejných zakázek na roky 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2022 08.12.2022 11:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - XIX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2022 06.12.2022 11:00
Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 13.12.2022 10:00
Výpočetní technika 100
nadlimitní Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 XIII - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 11:00
Servisní podpora informačního systému - Datový sklad Kraje Vysočina 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022
SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 12.12.2022 10:00
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
podlimitní Zadáno 22.11.2022 04.01.2023 10:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie
podlimitní Zadáno 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
podlimitní Zadáno 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Koordinátor BOZP 04-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 06.12.2022 10:00
II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004
podlimitní Zadáno 18.11.2022 10.01.2023 10:00
Nemocnice Pelhřimov - odstranění závad heliportu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 25.11.2022 10:00
II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602
podlimitní Zadáno 15.11.2022 10.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016