Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 4 - Přenosné počítače a pracovní stanice
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 15.06.2022 09:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2022
nadlimitní Zadáno 23.03.2022
PPP a SPC Vysočina - Dodávka nábytku pro pracoviště Havlíčkův Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2022 29.03.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 I - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 23.03.2022 10:00
Gymnázium Žďár nad Sázavou - Úprava vstupu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 28.03.2022 10:00
Domov pro seniory Havlíčkův Brod - výtah a stavební úpravy budovy č.p. 2119
podlimitní Zadáno 15.03.2022 14.04.2022 10:00
Nové www stránky Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 18.03.2022 10:00
Koordinátor BOZP 03-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 04.04.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 03-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 04.04.2022 10:00
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah
podlimitní Zadáno 11.03.2022 31.03.2022 10:00
III/3997 Okarec, úprava násypového tělesa v km 0,125
podlimitní Zadáno 10.03.2022 29.03.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - I
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2022 10.03.2022 08:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 18.03.2022 10:00
Výpočetní technika 051
nadlimitní Zadáno 07.03.2022 18.03.2022 10:00
„II/353 Stáj - Zhoř“ - překládka sítě elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016