Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocnice Jihlava FVE budova J (gastro) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 30.10.2023 10:00
Nemocnice Jihlava FVE budova F (LDN) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 30.10.2023 10:00
První pomoc do škol, šk. rok 2023/2024, kategorie čtrnáctiletých
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2023 19.10.2023 08:00
Odborné vzdělávání pro aktéry sociálně zdravotního pomezí
nadlimitní Zadáno 04.10.2023 13.11.2023 11:00
III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi
podlimitní Zadáno 26.09.2023 23.10.2023 10:00
Provozování webové aplikace na správu tarifních dat
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 18.10.2023 10:00
Nájem vozidel pro potřeby Kraje Vysočina II
nadlimitní Zadáno 26.09.2023 01.11.2023 10:00
Výpočetní technika 144
nadlimitní Zadáno 22.09.2023 03.10.2023 10:00
Koordinátor BOZP 2023 IX
podlimitní Zadáno 22.09.2023 12.10.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 2023 VII
nadlimitní Zadáno 19.09.2023 03.11.2023 10:00
Výpočetní technika 143
nadlimitní Zadáno 18.09.2023 29.09.2023 10:00
Zajištění mobility členů rady kraje 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 02.10.2023 10:00
ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Telč
podlimitní Zadáno 08.09.2023 09.10.2023 10:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - Rekonstrukce EPS
podlimitní Zadáno 06.09.2023 12.10.2023 10:00
Domov důchodců Proseč-Obořiště - Rekonstrukce EPS
podlimitní Zadáno 06.09.2023 12.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016