Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/357 Strachujov - Jimramov
podlimitní Zadáno 21.02.2020 03.04.2020 10:00
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje
podlimitní Zadáno 21.02.2020 14.04.2020 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora
podlimitní Zadáno 21.02.2020 11.03.2020 10:00
II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat, vyhledávací studie
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 03.03.2020 12:00
Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1. PP Štáflova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
II/152 Jemnice - Dědice, diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 25.02.2020 13:00
Administrace systému slev a výhod – Rodinné pasy a Senior pasy Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 24.02.2020 11:00
Konzultační a poradenské služby pro evropskou legislativu upravující přeshraniční služby eHealth
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2020 13.02.2020 15:00
Technický dozor stavebníka 02-2020, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 26.02.2020 13:00
„Kraj Vysočina – koordinační plán měkkého cíle na ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
„Kraj Vysočina – koordinační plán veřejných prostranství (akcí), budov veřejné správy v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
Kraj Vysočina – Vyhodnocení ohroženosti základních a středních škol a veřejného prostranství v Kraji Vysočina 2020“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 06.03.2020 12:00
BOZP - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT dílen
nadlimitní Zadáno 12.02.2020 28.02.2020 10:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ÚT dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 28.02.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 II - „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen “
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 20.02.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016