Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka na akci "Horácké divadlo Jihlava - oprava střechy, Komenského 22"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka na akci "SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 09:00
BOZP - Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 17.05.2021 10:00
III/4026 Opatov, průtah
podlimitní Zadáno 30.04.2021 19.05.2021 10:00
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
podlimitní Zadáno 27.04.2021 31.05.2021 10:30
Technický dozor stavebníka na akci "Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
Technický dozor stavebníka na akci "VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kotelny domova mládeže"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 07:00
BOZP - OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
BOZP - HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ÚT a ZTI staré dílny
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2021 12.04.2021 07:00
BOZP - Úspory energií - Nemocnice Třebíč stravovací provoz
nadlimitní Zadáno 08.04.2021 22.04.2021 10:00
BOZP - Úspory energií - Nemocnice Třebíč administrativa
nadlimitní Zadáno 08.04.2021 22.04.2021 10:00
OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
podlimitní Zadáno 07.04.2021 17.05.2021 10:00
Technický dozor stavebníka na akci "Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2021 07.04.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016