Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka na akci "SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce budovy domova mládeže"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 11:00
BOZP - SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace
nadlimitní Zadáno 26.02.2021 15.03.2021 10:00
Revitalizační a asanační opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 24.03.2021 13:00
EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření
podlimitní Zadáno 23.02.2021 19.03.2021 11:00
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 08.03.2021 10:00
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 12.03.2021 10:00
Služby BIM konzultanta
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 23.03.2021 12:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
podlimitní Zadáno 19.02.2021 14.06.2021 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy
podlimitní Zadáno 19.02.2021 10.03.2021 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace
podlimitní Zadáno 17.02.2021 07.04.2021 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava elektroinstalace na OA
podlimitní Zadáno 17.02.2021 07.04.2021 10:00
II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
podlimitní Zadáno 03.02.2021 06.04.2021 10:00
II/353 Stáj - Zhoř
nadlimitní Zadáno 03.02.2021 26.03.2021 10:00
Technický dozor stavebníka 02-2021, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 27.01.2021 16.02.2021 10:00
Technický dozor stavebníka 01-2021, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016