Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka na akci: "Dětský domov Hrotovice - protiradonová opatření"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2021 15.03.2021 07:00
Výpočetní technika 006
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 10:00
SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská
podlimitní Zadáno 08.03.2021 14.04.2021 10:00
BOZP - SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská
nadlimitní Zadáno 08.03.2021 31.03.2021 10:00
Podpora pracovníků formou supervize
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 07.04.2021 10:00
BOZP - Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
nadlimitní Zadáno 02.03.2021 22.03.2021 10:00
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022
nadlimitní Zadávání 01.03.2021
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 1
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 2
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 3
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 4
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 6
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 7
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 8
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2022 - část č. 5
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2021 16.07.2021 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016