Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 3 - Elektronická řídící kontrola
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 4 - Facility management
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 5 - HelpDesk
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Část 7 - Nové služby procesního řízení
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 24.05.2018 11:00
Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 - služby TCK
nadlimitní Hodnocení 04.04.2018 24.05.2018 11:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce stavebních konstrukcí, elektroinstalace a venkovní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 06.04.2018 13:00
BOZP - SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně - posílení zdroje NN
nadlimitní Zadáno 26.03.2018 06.04.2018 10:00
Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 04.04.2018 10:00
SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 27.03.2018 13:00
BOZP - Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - rekonstrukce kotelny
nadlimitní Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 13:00
BOZP - SŠ PTA Jihlava - Oprava odvodnění základů objektu, Legionářů
nadlimitní Zadáno 13.03.2018 26.03.2018 11:00
Učit se společně, růst individuálně - Podpora pracovníků formou supervize
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
Učit se společně, růst individuálně - Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
Učit se společně, růst individuálně - Strategické plánování organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 04.04.2018 10:00
BOZP - OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - rekonstrukce tělocvičny Telečská
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 19.03.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016