Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BOZP - Gymnázium Velké Meziříčí - Oprava oken
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 12.03.2018 13:00
Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV
nadlimitní Zadáno 22.02.2018 26.04.2018 10:00
BOZP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
nadlimitní Zadáno 21.02.2018 05.03.2018 11:00
BOZP - Nemocnice Pelhřimov-rekonstrukce skladu čp. 1960
nadlimitní Zadáno 20.02.2018 05.03.2018 11:00
biologicko technický dozor - park Nové Syrovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2018 19.02.2018 07:00
biologicko technický dozor - park Velké Meziříčí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2018 19.02.2018 07:00
II/129 Březina – most ev. č. 129-003
podlimitní Zadáno 16.02.2018 07.03.2018 13:00
Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 14.02.2018 23.03.2018 12:30
projektové dokumentace a podklady k žádosti o podporu na revitalizace parků a zahrad v Kraji Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2018 13.02.2018 00:00
Technický dozor stavebníka 01-2018, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 01.02.2018 19.02.2018 12:00
II/360 Třebíč - Střítež
nadlimitní Zadáno 24.01.2018 19.03.2018 13:00
„Nákup nákladního automobilu“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2018
Koordinátor BOZP 01-2018, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 05.02.2018 13:00
Odstraňování nepovolených reklamních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 31.01.2018 13:00
II/602 Stránecká Zhoř - průtah, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2018 12.01.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016