Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce výplní otvorů přístavby
podlimitní Zadáno 14.11.2023 15.12.2023 10:00
Akreditované vzdělání realizované v projektu Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
nadlimitní Zadáno 14.11.2023 21.12.2023 11:00
Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba objektu a změna zdroje vytápění - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 09.11.2023 11.12.2023 10:00
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava podhledů
podlimitní Zadáno 06.11.2023 12.12.2023 10:00
II/403 Urbanov - průtah
podlimitní Zadáno 01.11.2023 14.12.2023 10:00
Koordinátor BOZP 02-2023, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 23.11.2023 10:00
III/3516 Bítovčice - opěrná zeď
podlimitní Zadáno 01.11.2023 18.12.2023 10:00
Technický dozor stavebníka 03-2023, dopravní stavby
podlimitní Zadáno 01.11.2023 28.11.2023 10:00
Gymnázium Jihlava - Vestavba učeben v půdním prostoru - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 10.11.2023 10:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově
nadlimitní Zadáno 30.10.2023 21.12.2023 10:00
Dny prevence 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2023 15.11.2023 09:00
II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba
nadlimitní Zadáno 20.10.2023 14.12.2023 10:00
Dodávka automobilu pro Alzheimer poradnu Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2023 31.10.2023 11:00
Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2023 08.11.2023 10:00
Nemocnice Jihlava FVE budova J (gastro) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 30.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016