Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Expertní poradenství v oblasti energetiky 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.01.2022 11.01.2022 09:00
Tvorba instruktážních videí pro školy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2022 21.01.2022 10:00
Koordinátor BOZP 01-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2022 24.01.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 01-2022, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2022 24.01.2022 10:00
Edukační centrum a zázemí Muzea Jihlava - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 03.01.2022 24.01.2022 10:00
OA a HŠ Třebíč - Rekonstrukce pro kadeřnictví
podlimitní Zadáno 03.01.2022 04.02.2022 10:00
ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava fasády ulice Školní
podlimitní Zadáno 03.01.2022 28.02.2022 10:00
II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
nadlimitní Zadáno 03.01.2022 07.02.2022 10:00
II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054
podlimitní Zadáno 03.01.2022 26.01.2022 10:00
Technický dozor stavebníka 2021 VIII
nadlimitní Zadáno 21.12.2021 25.01.2022 10:00
III/1292 Obrataň, ul. Nádražní, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 17.01.2022 10:00
Servisní podpora informačního systému - Datový sklad Kraje Vysočina 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 13.12.2021 08:00
Dodávka elektrospotřebičů v rámci projektů transformace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 20.12.2021 11:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu od roku 2022
nadlimitní Zadáno 07.12.2021 13.01.2022 10:00
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 17.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016