Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 220
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
ZZS KV – vybavení lezecké stěny II
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 10:00
II/403 Jestřebí - průtah, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 23.06.2020 12:00
Nemocnice Třebíč - stavební úpravy 1. NP pavilonu U - PDSP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 22.06.2020 10:00
ZZS KV – nábytkové vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2020 22.06.2020 10:00
Výpočetní technika 219
nadlimitní Zadáno 08.06.2020 19.06.2020 10:00
BOZP - Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
nadlimitní Zadáno 04.06.2020 22.06.2020 10:00
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 22.06.2020 10:00
Výpočetní technika 215
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 12.06.2020 10:00
Nákup 3000 Ks respirátorů FFP3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 01.06.2020 15:00
BOZP - Gymnázium Jihlava - oprava vodovodních rozvodů
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
BOZP - Dětský domov Telč - oprava vytápění skupiny A
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
BOZP - Nemocnice Pelhřimov - stavební úpravy budovy č.p. 710
nadlimitní Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
Výpočetní technika 217
nadlimitní Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016