Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 059
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 17.05.2022 10:00
Výpočetní technika 062
nadlimitní Zadáno 28.04.2022 09.05.2022 10:00
Muzeum Vysočiny Jihlava – Havárie střechy Masarykovo náměstí 58
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 09.05.2022 10:00
Dětský domov Jemnice - oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov
podlimitní Zadáno 27.04.2022 27.05.2022 10:00
Výpočetní technika 060
nadlimitní Zadáno 22.04.2022 09.05.2022 10:00
Výpočetní technika 058
nadlimitní Zadáno 22.04.2022 03.05.2022 10:00
Sečení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 16.05.2022 13:00
Bezpečnostní a penetrační testy II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2022 03.05.2022 10:00
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Oprava výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 22.04.2022 10:00
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlah v učebnách
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 26.04.2022 10:00
Koordinátor BOZP 2022 II - pozemní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 12.04.2022 10:00
SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 13.04.2022 10:00
Elektronické odbavení cestujících VDV
nadlimitní Hodnocení 28.03.2022 09.05.2022 12:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 13:00
Technický dozor stavebníka 2022 VZMR - IV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016