Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výpočetní technika 216
nadlimitní Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 10:00
Výpočetní technika 218
nadlimitní Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 10:00
Nemocnice Třebíč - rekonstrukce dezinfekce infekčních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 22.06.2020 10:00
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce domova mládeže – chlapci, II etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 08.06.2020 11:00
BOZP - HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce domova mládeže - chlapci, II. etapa
nadlimitní Zadáno 27.05.2020 10.06.2020 10:00
BOZP - Dětský domov Jemnice - oprava vytápění stravování Budkov
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 12.06.2020 10:00
Dětský domov Jemnice - oprava vytápění stravování Budkov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 12.06.2020 10:00
TDS na akci: "Dětský domov Telč - Oprava vytápění skupiny A"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2020 26.05.2020 12:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava elektroinstalace na OA
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 05.06.2020 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov, Friedova - Oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2020 05.06.2020 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA
podlimitní Zadáno 26.05.2020 23.06.2020 10:00
Technický dozor stavebníka 2020 VII
nadlimitní Zadáno 26.05.2020 30.06.2020 10:00
Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu
podlimitní Zadáno 26.05.2020 26.06.2020 10:00
II/403 Pavlov – průtah
podlimitní Zadáno 25.05.2020 16.06.2020 10:00
ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce velkých garáží Světlá n. S.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 05.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016